Τι είναι η βιο-ακτινοβολία (κατά την Hulda Clark)

2019-02-11 12:14
Περιεργως, φαίνεται τώρα προφανές ότι κάθε ζωντανό  πλάσμα εκπέμπει σαν ένας ραδιοφωνικός σταθμός την παρουσία του όπως ο ήλιος, ή τα αστέρια. Την έχω ονομάσει  βιο ακτινοβολία.

Ίσως είναι η ίδια ενέργεια με το ασιατικό chi  ίσως μόνο να συσχετίζεται με αυτό. Ίσως είναι η ενέργεια που ρέει κατά μήκος των μεσημβρινών που ανακαλύφτηκαν αιώνες πριν από τους ασιάτες θεραπευτές.

Ίσως είναι η ενέργεια που θεραπευτές πίστης και οι θρησκευτικοί δάσκαλοι ξέρουν πώς να εκμεταλλευτούν, ίσως όχι.

Ίσως είναι η ενέργεια που η φυσικοί επιστήμονες αντιλαμβάνονται πως οδηγεί σε απόκρυφα φαινόμενα, ίσως όχι.

Αυτό που είναι αληθινά καταπληκτικό είναι ότι συνηθισμένα πρόσωπα έχουν ανακαλύψει τέτοιου είδους καλή ενέργεια και βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους επιστήμονες. Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τη "τέχνη" κινησιολογίας, των εκκρεμών, των ραδιονικών, των ραβδοσκόπων και πολλών άλλων μορφών "παράξενης ενέργειας" αναμφισβήτητα έχουν εκμεταλλευτεί ένα μέρος αυτής της βιο ακτινοβολίας. Είναι ένας φόρος τιμής στην υψηλή νοημοσύνη των κοινών ανθρώπων που με ανοικτό μυαλό ανακάλυψαν αυτήν την ενέργεια, παρά την αντίθεση του επιστημονικου κατεστημένου.

Πάνω από έναν αιώνα οι επιστήμονες της Ευρώπης προτείναν την ύπαρξη μιας αποκαλούμενης "ορμής", δύναμη "ζωής vitale." Περιφρονήθηκαν οι ίδιοι (και η εργασία τους). Οι νέοι επιστήμονες, (συμπεριλαμβάνομαι και ‘γω) διδαχθήκαμε να περιφρονούμε συστηματικά αυτήν την ιδέα.  Φυσικά επίσης διδαχθήκαμε ότι ένας  καλός επιστήμονας δεν πρέπει να επηρεάζεται από συναισθήματα, δεν περιφρονεί ιδέες, έχει  ανοικτό μυαλό, και δεν αποκλείει κάτι έως ότου δίναται να το ανασκευάσει ικανοποιητικά. Η νεολαία στα  κολλέγια είναι  τόσο  ευαίσθητη στις προκαταλήψεις όλων των ειδών, και η επιθυμία για την αποδοχή είναι τόσο μεγάλη, για την οποία πρέπει να γίνει ειδική προσπάθεια στο να διδαχθεί η ουδετερότητα. Ή τουλάχιστον να μπορεί να διακρίνει μεταξύ της συγκίνησης και του γεγονότος. Πού έχουν πάει αυτές οι βασικές παιδαγωγικές αρχές; Εμπνεύστηκα πράγματι με τη φράσης «ψάξε για την αλήθεια » αλλά αμέσως μετά οδηγήθηκα κάτω από την πορεία "της αναζήτησης της αποδοχής."

Δεν ξέρω από τη αποτελείται η βιο ακτινοβολία, αυτή η ηλεκτρική ραδιοφωνική μετάδοση των κυττάρων μας,. Μόνο τη συχνότητά της παρατηρήσαμε και συλλάβαμε (διαμόρφωση) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μετρήσιμη. Και αυτή η συχνότητα, 1.520.000 έως 9.460.000 Hz (για ένα ανθρώπινο νήπιο) είναι η ζώνη της  ραδιοσυχνότητας 2του(RF).

Όποιος πειραματίζεται με τις συχνότητες RF ξέρει την παράξενη συμπεριφορά τους. Όχι περίεργη υπό τη "άγνωστη" έννοια αλλά υπό την καταπληκτική έννοια. Τα κυκλώματα δεν πρέπει να είναι ολοκληρωμένα ή κλειστά για να τις διαδώσουν. Οι οργανισμοί και τα αντικείμενα τις ¨συλλαμβάνουν¨ χωρίς να είναι μέρος του κυκλώματος. Αυτές οι καταπληκτικές ιδιότητες οφείλονται στις χωρητικές και επαγωγικές ιδιότητες μας και των αντικειμένων γύρω μας,

 

Απόσπασμα από το βιβλίο "The cure for all deseases" της Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. (1995), σελ. 12

 

Πίσω